Ogrodnictwo przy ulicy Zacisze

w Lesznie założył Leon Matyaszczyk w roku 1928 na obszarze 1,75 ha i uprawiał warzywa. W 1928 roku kupił konia bo do tego czasu w ogrodnictwie kopano łopatami. W 1934 roku wybudował pierwszą szklarnię o powierzchni 40 m2 z ogrzewaniem kanałowym na drzewo. W 1956 roku została wybudowana szklarnie z ogrzewaniem centralnym na węgiel i koks. Od tego roku wprowadzono do uprawy również kwiaty cięte.

W roku 1968

powierzchnia ogrzewana wynosiła 630 m2. Od tego czasu zaczęto likwidować inspekty i w to miejsce stawiano tunele foliowe. W 1968 roku założono w ogrodzie wodociąg, ponieważ było słabe ciśnienie wody wywiercono w 1970 roku własną studnię głębinową. W 1972 roku kupiono pierwszy traktor. W roku 1970 Leon Matyaszczyk zmarł i ogrodnictwo przejął syn Albin. Należy jeszcze nadmienić, że w 1956 roku kupiono pierwszy samochód.

W 1994 roku

ogrodnictwo przejęła córka Albina Barbara i przeszła na uprawę drzew i krzewów ozdobnych. Gospodarstwo nadal rozwija się w tym kierunku.